גד
החדשות
החדשות

בקרוב: הוזלה במחירי המים

הוזלה בתעריפי המים: מועצת רשות המים תדון ביום חמישי הקרוב בהפחתה של עשרה אחוזים בתעריף המים לצריכה ביתית. התעריף החדש ייכנס לתוקפו בתחילת השנה הבאה