מלשכת שר הביטחון נמסר בתגובה: הנתונים טרם הוגשו על ידי צה"ל. כשצה"ל יגיש את עבודתו נבחן את הנתונים ונתייחס אליהם בהתאם.

מדובר צה"ל נמסר בתגובה: נתון המתגייסים לשנת 2018 טרם גובש.