ממשרד החינוך נמסר בתגובה: על רקע הצורך העמוק שעלה בלימוד האנגלית המדוברת, יצא משרד החינוך עם התוכנית הלאומית להטמעת השפה בכל הגילים. לשם הטמעת התוכנית, הקצה המשרד 100 מיליון שקלים. במקביל, עורך המשרד בימים אלה שינויים בתוך תכנית הלימודים ובספרי הלימוד, כדי שיכללו הוראה של שפה מדוברת. השינוי ייכנס בכל הכיתות, בהתאמה לסטנדרטים בינלאומיים.