תגובת רשות המים: "המים בישראל, ובכלל זה המים המותפלים, הינם באיכות טובה מאוד והם עומדים בדרישות המחמירות ביותר של תקנות מי השתייה. משרד הבריאות הוא המוסמך לקבוע האם יש להוסיף מגנזיום לתזונת אזרחי ישראל".