מבנק לאומי נמסר בתגובה: לאומי מייחס חשיבות רבה לנושא ההטרדות המיניות. לאחר שהעובדת הוזמנה לשימוע, העלו עורכי דינה טענות בדבר הטרדה מינית, שלא נשמעו קודם לכן. עם קבלת המכתב הושעו תהליכי השימוע לצורך ברור מעמיק, שהעלה כי לא היתה הטרדה מינית. הניסיון לרמוז כאילו הוצע למתלוננת פיצוי כספי בהקשר לתלונתה להטרדה חסר כל בסיס. הנושא עלה אך ורק בקשר לימי המחלה שדרשה.ככל שתעלנה טענות חדשות נקיים בחינה נוספת.