מהסינמה סיטי נמסר בתגובה: "נעבור על כתב התביעה ונגיב בערכאות המתאימות".

מחברת אלקו מדיה אינטרטיימנט נמסר: "החברה רכשה את רשת בתי הקולנוע של גלובוס מקס לפני כשמונה חודשים. נבחן את החומר לעומקו ונפעל בהתאם לחוק ועל פי כל דין".