מרשות האוכלוסין וההגירה נמסר בתגובה: "הנושא נמצא בחקירת מח"ש ומסיבה זאת אנו מנועים ממתן פרטים שממילא איננו יודעים. עם זאת, נבהיר כי השוהה הבלתי חוקי הפיליפיני נעצר וסיפק מידע בגין מעסיקים ישראלים אצלם הועסק. הסוגיה נמצאת בעיצומה של חקירה  במנהל אכיפה וזרים בליווי יחידת התביעות והתובע הראשי ברשות".