ובתום החקירה נמסר מטעמו של ראש הממשלה: בפני ראש הממשלה לא הוצג היום שום דבר חדש. ראש הממשלה נתניהו מעולם לא עשה עסקה עם אלוביץ' תמורת סיקור אוהד, להיפך לאורך שנים סוקר בעקביות באופן עוין באתר וואלה.גם הטענה על יחס מיוחד לאלוביץ' בעסקת בזק-יס מופרכת. אין מקרה אחד שהוצג בפניו ושבו לא חתם על ההמלצות של גורמי המקצוע. תיק 4000 לא היה ולא נברא.