תגובת דובר צה"ל: "פקודת השירות המשותף נועדה לאפשר שירות בצה"ל לחיילות וחיילים מכלל חלקי העם. הפקודה מסדירה את האקלים המגדרי הראוי כך שכל המשרתים והמשרתות יוכלו לממש את שירותם באופן מכובד".