CES
החדשות
החדשות

למה הילדים לא יודעים אנגלית?

רגע לפני הרפורמה המתוכננת בלימודי האנגלית, כדאי לבחון את המצב הנוכחי בשטח - ונראה כי התמונה עגומה: למרות 9 שנות לימוד המוקדשות לשפה, כלל לא בטוח שההשקעה מוכיחה את עצמה."איפה הילד", כתבה שנייה בסדרה

מיכל פעילן | חדשות | פורסם 29/08/16 21:44