weshoes
חדשות
חדשות

איך היינו יכולים לשלם פחות על כל תדלוק?

שר האוצר וראש הממשלה אומרים שהם לא מעלים מיסים, אבל מס הבלו, שמייקר כל כך את מחיר הדלק, לא רק שאינו יורד, הוא אף עולה. 66% ממחיר הדלק הוא בעצם מס שמשולם למדינה. מדוע גם כשמחירי הנפט בעולם ירדו, בישראל לא הרגישו בכך?

סמרטאייר