מהנהלת בתי המשפט נמסר בתגובה: "דברים ברוח זו אכן נאמרו לעורך-הדין על ידי השופט - בבדיחות הדעת, בשיחת אגב, שלא במהלך דיון שיפוטי ומבלי שהתכוון לפגוע".