CES
החדשות
החדשות

התפתחות דרמטית בפרשת אייל גולן

בתחילת השבוע התלונן הזמר במשטרה על כך שאלמונים התקינו מכשירי ציתות בביתו וביצעו האזנות סתר במשך יותר משנה. בניגוד לעדות שמסר גולן, על פי ההערכות לא הוצבו מכשירי ציתות בסביבתו. גולן: סומך על המשטרה

גלעד שלמור | חדשות | פורסם 23/07/15 21:41