ממשרד הבריאות נמסר בתגובה: "הטיפול במקרה מתבצע בידי נציבות שירות המדינה".
מנציבות שירות המדינה נמסר בתגובה: "התיק נבחן על ידי אגף המשמעת, ובימים הקרובים יועברו המלצות הבדיקה לנציבות. אגף המשמעת לא מצא מקום להרחיקו ממקום עבודתו".