מטעמו של ראש הממשלה נמסר: "בכל ערב בתקופה הקרובה, צפויים אזרחי ישראל להיות עדים למתקפת הדלפות פרועה ומשולחת רסן מצד התקשורת, שמטרתה לפגוע בראש הממשלה באמצעות הדלפות מגמתיות ומסולפות. עיתוי ההדלפות שקוף ואינו מקרי ומטרתן פוליטית. אזרחי ישראל שנתנו אמון מלא בראש הממשלה נתניהו יודעים את האמת: לא יהיה כלום כי אין כלום".