תגובת המשרד לשירותי דת: "כחלק מהמחויבות שלנו לנושא אנו דורשים שתהיה נגישות בבתי העלמין. הנושא הוא חלק מתנאי הרישיון של חברא קדישא. הסוגיות שעלו בכתבה ייבדקו על ידי גורמי המקצוע במשרד".