תגובת משרד האוצר: "הודות למתווה ירידת המכס, מחיר האמנון, אשר מהווה את עיקר היבוא, ירד במרץ-אפריל בכ-13% בממוצע בשלוש השנים האחרונות. לפי המתווה, ב-2020 צפויה ירידה נוספת במכס ובלבד שפדיונם של המגדלים לא ייפגע באופן משמעותי. באשר למחירי הקרפיון, כמעט לא נעשה ייבוא ולכן רמת המחירים נובעת בעיקר מהייצור בארץ".