מטעמה של משפחת נתניהו נמסר: "סערה בקנקן תה. מעלים מהאוב ניסיונות סרק מלפני שנים לפגוע במשפחת נתניהו. למשפחת נתניהו אין יד ורגל בנוהל רישום המתנות או בנוהל קבלתן. בכל הנוגע למשפחת נתניהו הדברים מתבצעים על פי הנהלים. מעניין למה הטענות מועלות דווקא עכשיו".