מפעל הפייס
החדשות
החדשות

מדד ידידותיות הבנקים לעסקים

לראשונה, משרד הכלכלה מפרסם את מדד ידידותיות הבנקים לעסקים קטנים ובינוניים. המדד בדק 4 נקודות קריטיות: היקף האשראי שכל בנק נותן לעסקים קטנים ובינוניים, הריבית שהוא גובה מהעסקים האלה, שיעור הרווחיות של הבנק מעמלות ועד כמה שירותי הבנק נגישים לעסקים קטנים

סמרטייר