תגובת קופת החולים כללית: מערכת הבריאות כולה נמצאת בגירעונות ענק והגיעה השעה לטפל באופן אמיתי בסוגיה זו. לא ייתכן כי הממשלה תמשיך להפקיר ולהרעיב תקציבית את בתי החולים של הכללית, ובמקביל תדרוש שיפוץ תשתיות בעלות של מאות מיליוני שקלים. בנוגע לבית החולים הרצפלד - משרדי הממשלה אינם מתואמים, בעוד שמשרד האוצר דורש מהכללית לסגור את בית החולים, משרד הבריאות מנחה את ההפך.