ushops
החדשות
החדשות

עיצומי הכבאים מעכבים אכלוס דירות

ארגון הכבאים פתח בעיצומים ללא הגבלת זמן במסגרתם לא מחולקים טפסי 4, המאשרים אכלוס מבני מגורים. להערכת הארגון, עד עכשיו מעוכבות יותר מ500 בקשות לטופס 4 בכל רחבי הארץ. הכבאים דורשים להכניס לתוקף הסכם הבנות שמשפר את תנאי העסקתם

יושופס