מעיריית ירושלים נמסר בתגובה: "הבנייה בירושלים היא הכרחית, חשובה ותימשך בכל הכוח והעוצמה. עיריית ירושלים מקדמת בעיר בנייה לערבים וליהודים כאחד; אפליה על פי דת, גזע ומין אינה חוקית באף מדינה נאורה אחרת, ולכן העירייה לא תיתן את ידה להקפאת בנייה ליהודים בבירת ישראל".