CES
החדשות
החדשות

התנאים הקשוחים של חברות התעופה

החופש הגדול מתקרב, ובמהלכו צפויים לעבור בנמל התעופה בן גוריון כ-3 מיליון ישראלים. מי שינסה לבטל או לשנות את כרטיס הטיסה, מכל סיבה שהיא, ייתקל בתנאי הביטול הקשוחים של חברות התעופה וחברות הנסיעות