019
החדשות
החדשות

קניית דירה לפני שיש אישורים לפרויקט

עד כמה אתם מוכנים להסתכן כדי לקבל הנחה על דירה חדשה? חלק מהקבלנים מציעים דירות במכירה מוקדמת עוד לפני קבלת היתר בנייה. אז מצד אחד יש הנחה של כעשרה אחוזים, מצד שני יש סכנה של עיכובים ובמקרים קיצוניים ביטול הפרויקט

סטרוברינט