ushops
החדשות
החדשות

השוכרים ישלמו דמי תיווך מופחתים?

אם לא די בתשלום החודשי המופקע שמשלמים שוכרי הדירות באזורי הביקוש, לעיתים נאלצים השוכרים לשלם גם אלפי שקלים נוספים למתווכי הדירות. דמי התיווך מושתים על השוכר בלבד, והצעת חוק חדשה תשנה אולי את המצב הקיים

יושופס