תגובת ניר גוטליב באמצעות עו"ד מירית ענתבי: "מרשנו דוחה מכול וכול את המיוחס לו, לרבות טענות כזב משוללות כל יסוד בדבר שימוש במשרדו או ניצול מעמדו כיועץ לצורך קיום יחסים אינטימיים עם לקוחותיו. למניעת ספק, מרשנו מספק ייעוץ והכוונה בלבד ולפיכך אין מדובר בשום אופן ביחסי מטפל-מטופל. למרשנו אין ספק, שהעומדת מאחורי התחקיר זו בת זוגו לשעבר, המנהלת מולו הליך משפטי מופרך, בניסיון להשפיע על תוצאותיו. אותה בת זוג הבטיחה למרשנו מפורשות כי תפעל להכפישו ולפגוע בשמו הטוב. בכתבה נעשה שימוש פסול במידע ובחומרים תוך פגיעה בפרטיותו ובניגוד לדין. הכתבה נועדה לבזות את מרשנו, להשפילו ולהכפיש את שמו הטוב בקרב קהילת הנומרולוגים, לקוחותינו והציבור".