ממקורביו של הרב ברלנד נמסר: "ברכותיו ועצותיו של הרב לא עולות כסף. ישנו עניין ידוע לנדור לצדקה בשעת צרה. הרב בעצמו מברך ומתפלל על כל חולה שמזכירים לפניו ואינו מתעסק כלל עם כספים. אם כסף מגיע, זה מחולק מיד לנזקקים. אנו עדים למאות ואלפי סיפורים של אנשים שנושעו מברכותיו של הרב למעלה מדרך הטבע. לגבי תרומת איברים, אנו נאמנים להלכה האוסרת זאת".