תגובת השר איוב קרא: כל מעשיי הם כחוק, ואני שלם עם דרכי הצודקת והישרה. חשוב לציין ולהרגיע את החוששים - מעולם לא גלגלתי אחריות או פעלתי נגד חברים, זו לא דרכי ולא תהיה דרכי, בשום נושא ובכל שלב. בכל מקרה, היות שאין כלום ולא יהיה כלום, גם אין כל חשש".