מנציבות שירות המדינה נמסר בתגובה: "תלונות נגד עובדי נציבות שירות המדינה מתבררות על ידי פרקליטות המדינה, נוהל זה בוצע גם במקרה דנן. העובד זומן למשאבי אנוש כדי לשמוע את טענותיו ולנסות לניידו, כבקשתו, ליחידה אחרת בנציבות. בימים אלה נבדקות מספר חלופות להעברתו, והעניין מתברר בינו לבין אגף משאבי אנוש".