ממשרד הביטחון נמסר בתגובה: מדובר בעבודות בלתי מסווגות של הקמת תשתיות בלבד. יחד עם זאת, העובדים המועסקים בהן, קיבלו את כל האישורים הנדרשים מגורמי הביטחון המוסמכים. נציין, כי העבודות המסווגות נעשות אך ורק על-ידי עובדים המורשים לכך.