תגובת הידברות: ״מזכירה רפואית יצרה קשר מיוזמתה, ובלי שהתבקשה לכך, עם עובדת זוטרה בהידברות ומסרה לה מספר שמות של נשים. להנהלה לא הייתה על כך שום ידיעה, ובוודאי שלא אישרה את קבלת המידע בדרך זו. אנחנו מתנערים מכל פגיעה בפרטיות של הנשים".