סמגל
החדשות
החדשות

התביעה שמסעירה את ישיבת פוניבז'

פרסום ראשון: תלמיד לשעבר בישיבה, החשובה ביותר של הזרם הליטאי, הגיש תביעה על הטרדה מינית וטוען: הרבנים ידעו - ושתקו