ממכינת עלי נמסר בתגובה: "במוסדות בני דוד מלמדים מעל ל-40 רבנים שמעבירים עשרות שיעורים מדי שבוע בהם נשמר חופש ביטוי מלא גם לרבנים וגם לתלמידים איש איש ותפיסתו. הדבר נכון בעיקר במקרים מסוג זה בהם דברי הרב אינם משקפים את רוח בני דוד וראשי המכינה חלוקים עליהם".