תגובת יזם הפרויקט עקיבא זוריבין: "החברה פועלת אך ורק על פי נהלי משרד השיכון ורשויות התכנון. לכל רוכש דירה בפרויקט היה מול עיניו נוסח מפורש המיידע אותו על תכנית הבנייה העתידית".

תגובת עיריית ירושלים: "לאור מספר פניות, ביקש יו"ר הוועדה המקומית להוריד את התכנית מסדר היום. המחלקה לפיקוח על הבנייה בוחנת את הטענות ותפעל בהתאם לממצאים".

תגובת משרד הבינוי והשיכון: "כחלק מהפקת לקחים ממכרזי העבר, קבע המשרד כי במכרזי מחיר למשתכן החדשים לא יתאפשר שינוי תב"ע".