ממשרד הבריאות נמסר בתגובה: "המידע שניתן בפגישה היה אך ורק מידע פומבי המבוסס על מחקרים ופרסומים. לאנשי המשרד לא היה ידוע על זהותו ומעורבותו של מר רייניץ בפגישה, ועם קבלת הפנייה מכם התגלה לנו במה מדובר ואנו רואים זאת בחומרה רבה מאוד - ובפרט בנוגע לתמורה שניתנה בעד הישיבה".

ממוטי בבצ׳יק נמסר בתגובה: "מר בבצ'יק מעולם לא קיבל כל תשלום, לא בכסף ולא בשווה כסף, מכל אדם בעבור פעולותיו כעוזרו של השר ליצמן, ואף לא ידע כי הועבר כזה למי שטען לסיוע בתיאום. מר בבצ'יק אף רואה בחומרה רבה תופעה לפיה מאן דהוא משלם כסף עבור קיום פגישה. המונח 'אני עובד אצלו' כפי שנאמר בשיחה שהושמעה הוא הלצה בלבד".

מלשכת שר הבריאות יעקב ליצמן נמסר בתגובה: "נדהמנו לשמוע כי לטענתכם גורם מסחרי הציע תשלום תמורת קידום פגישה עם השר. ברור כי מדובר במעשה פסול מיסודו וככל שהדברים נכונים, השר יפנה מיידית לגורמים הרלוונטיים בכדי לבדוק זאת לעומק לאלתר. ברור כי לשר הבריאות או מי מלשכתו לא היה שום מידע על כל התקשרות של מר רייניץ עם גורם אחר, אם אכן היתה כזאת. למר רייניץ אין כל תפקיד או מינוי בלשכת השר, וככל שנאמרו דברים על ידי רייניץ או כל גורם אחר, מדובר בהתרברבות חסרת בסיס שנאמרה על דעתם בלבד. שר הבריאות ליצמן נוהג להיפגש עם כל גוף או חברה ואין כל צורך לשלם לאף אחד כדי לפגוש את השר".

מיעקב רייניץ נמסר בתגובה: "העבודה נעשתה במסגרת עצמאית פרטית, שאינה קשורה כלל לעיתון 'המודיע' בו הוא עובד. עובדה זו הובהרה מראש ללקוח המתחזה מיד בפגישה הראשונה. למותר לציין, כי לא ניתן לאף אדם במשרד הבריאות ובלשכת השר שום תמורה עבור קיום הפגישה עבור הלקוח המתחזה והם לא היו מודעים לקשר כזה. רייניץ אומר כי אינו לוביסט כהגדרתו בחוק הכנסת, ואינו עוסק בתחום הלובינג לכן עיסוקיו הפרטיים הנוספים אינם מעניינו של אדם כל עוד הוא פועל כחוק ובדיווח לרשויות המס". 

מעיתון "המודיע" נמסר בתגובה: "עיתון 'המודיע' אינו מקדם פגישות עם שר הבריאות ליצמן או כל גורם אחר עבור המפרסמים בעיתון ועוסק בעיתונות בלבד. אנו רואים בחומרה רבה פעילות כזאת, אם בוצעה על ידי מי מעובדי העיתון, והעובד יוזמן לבירור משמעתי. לא פעלנו לקדם את ענייני החברה שפנתה אלינו במישורים אחרים, ואיננו עושים זאת כאמור עבור אף אחד מהמפרסמים".