לפניות: michalp@ch2news.tv

קו "הקרן לידידות" - 02-6461470