תגובת משה איבגי: נצ"מ איבגי מעולם לא פגע במי מפקודיו או פקודותיו. נצ"מ איבגי, אינו מתכוון להיגרר לזירה התקשורתית וישטח טענותיו, כבדות המשקל, בשימוע שיערך בפני הגורמים הרלוונטיים.