מעיריית תל אביב נמסר בתגובה: "מדובר בפארק ציבורי שהעירייה נאבקת להחזירו לתושבים. המוחים הם דיירים שבית המשפט מצא שאין להם כל זכות בקרקע ויש לפנותם מיד וללא פיצוי. עם זאת ולפנים משורת הדין, העירייה מציעה פיצוי לכל אחד מהם, כולל 4 דירות שתרכוש העירייה עבור דיירים חולים".