CES
החדשות
החדשות

נקי מסלולר: כיצד הגיבו התלמידים לאיסור על טלפונים בבית הספר?

שלושה חודשים אחרי ההבטחה של שר החינוך פרץ, תלמידי ישראל נכנסו לעידן חדש שבו אין שימוש בטלפונים בתחומי בית הספר - גם לא בהפסקות. התלמידים מנסים להתרגל: "יש לי חברים שכל הזמן בטלפונים. כשאני רוצה להיפגש איתם, בגלל שהם בטלפונים הם לא מוכנים להיפגש"

יעל אודם | המהדורה המרכזית | פורסם 11/11/19 21:11