אמות דיווחה הבוקר (ראשון) על רכישת הפארק הלוגיסטי בצריפין תמורת כ-1.5 מיליארד שקלים. החברה תרכוש את מלוא הזכויות על המתחם מהחברה לניהול קופת התגמולים והפנסיה של עובדי הסוכנות היהודית לארץ ישראל. 

המתחם כולל כ- 274 דונם, מתוכם כ-224 דונם ביעוד אחסנה ומלאכה, אחסנה ומשרדים וכ-50 דונם ביעוד לדרכים, שפ"פ ושצ"פ וכולל 18 מבנים לוגיסטיים בשטח בנוי של כ-113 אלפי מ"ר. המתחם נמצא בתחום המועצה האזורית שדות דן, בצידו המזרחי של כביש 44 (כביש רמלה –בית דגן), בסמיכות למושב ניר צבי ובקרבת בית החולים אסף הרופא וצומת צריפין. 

מאמות נמסר כי היא מתכננת להשביח את המתחם. המבנים הלוגיסטיים הקיימים במתחם מושכרים נכון למועד הדיווח בתפוסה מלאה, בהסכמי שכירות שונים לכ-28 שוכרים, כאשר דמי השכירות המצרפיים עומדים על סך כולל שנתי של כ- 56 מיליון ש"ח (סכום הכולל דמי ניהול). 

התשלום הראשון, 30 אחוז מסך העסקה, ישולם במועד החתימה על ההסכם. היתרה תשולם עד ה-10 באוקטובר 2021. אמות תשלם גם מס רכישה בשיעור של 6 אחוז מהתמורה, כ-90 מיליון שקל שיירשמו כהוצאה חד פעמית בדו"ח רווח והפסד במועד הרכישה.