חברת התעופה אל על הודיעה הערב (שני) כי היא מקיימת מגעים לרכוש את מניות ארקיע בתמורה להקצאת מניות החברה לבעלי המניות של ארקיע. את ההודעה מסרה חברת התעופה לבורסה.

בחברה הבהירו כי לא נחתם הסכם בין החברות. "לא נחתם בין הצדדים מזכר הבנות ו/או הסכם מחייב", נכתב בהודעה. "המו"מ נמצא בתחילתו. אין כל וודאות כי העסקה הפוטנציאלית תתגבש וכי ייחתם הסכם מחייב בין הצדדים, וככל שייחתם הסכם מחייב, אין כל וודאות שיתקבלו כל האישורים הנדרשים על-פי דין להשלמת העסקה הפוטנציאלית".

ההודעה מגיעה על רקע כוונתה של אל על לצמצם את פעילותה, כחלק מהתחייבותה למשרד האוצר, לפטר 1,500 עובדים ולסגור את חברת סאן דור, שהפעילה טיסות צ'ארטר.