בעלים, יו"רים ומנכ"לים של החברות הן אלה שקובעים את הטון במשק. מסקר חדש שערך פורום ראשי החברות עולה שהבכירים בישראל עובדים יותר, ישנים פחות ופעילים בכל שעות היממה.

הסקר, נערך בהשוואה לסקר דומה שביצע Harvard Business School (HBS) בארה"ב. על פי הממצאים, ראשי החברות בישראל מקדיש 19 אחוז יותר מזמנו לעבודה ביחס לבכירים בארה"ב.

ההבדל בעיסוק של הבכירים לא מתבטא רק בזמן, אלא גם בתוכן. בארה"ב ראשי החברות משקיעים את מירב זמנם במעבר על חומר עסקי, השקעה בקשרים בין-אישיים ובתכנון אסטרטגי. זאת בעוד ראשי החברות הישראליים נוטים להשקיע זמן רב יותר בתוכניות אופרטיביות, ניהול סיכונים, מיזוגים ורכישות והן בפיתוח המקצועי שלהם עצמם.

עובדים יותר ומקדישים יותר זמן לפגישות

ראשי החברות במשק הישראלי עובדים יותר. מהסקר עולה, כי 89 אחוז מהבכירים הישראלים העידו שהם זמינים בכל עת, זאת לעומת 47 אחוז בקרה הבכירים האמריקנים. יתרה מזאת, 81 אחוז  מראשי המשק הישראלי העידו שהם יפנו לכפיפים שלהם בכל שעה, ביום ובלילה, רובם – רק במקרים דחופים. 

ישנו גם פער משמעותי בכמות הזמן המוקדשת לפגישות, כשראשי החברות בישראל מקדישים זמן רב יותר באופן משמעותי ביחס לעמיתיהם בארה"ב. מתוך ראשי החברות בארה"ב, 62 אחוז מקדישים שעה או פחות לפגישות ביום. זאת בעוד ש-61 אחוז מראשי החברות בישראל מקדישים בין 2-5 שעות ביום לפגישות, ו-29 אחוז מקדישים אף יותר מ-5 שעות ביום לפגישות.

ראשי החברות בישראל מעדיפים באופן מובהק לקיים את הפגישות באופן פיזי (90 אחוז)*, אך בפועל, אחוז הפגישות המתקיימות באופן פיזי, קטן יותר (56%).

בוחרים להגיע למשרד

הישראלים גם עובדים יותר מהמשרד: 78 אחוז מראשי החברות בישראל העידו שהם עובדים בעיקר מהמשרד, בעוד שרק כמחצית מראשי החברות האמריקאים ציינו שהם עובדים בעיקר מהמשרד.

מתוך דרג ה-C Level ראשי החברות בישראל משקיעים את מרבית הזמן ב-CFO. עם זאת, ראשי החברות העידו כי מתוך הזמן המוקדש לכפיפים, 79% בלבד מוקדש להנהלה הבכירה. יתר הזמן מוקדש לגורמים שאינם בהנהלה הבכירה, כגון: שותפים, כפיפים שאינם בהנהלה, לקוחות, ספקים.

64 אחוז מראשי החברות במשק הישראלי העידו על עצמם כי התנעת שינוי תרבותי בארגון מאתגרת יותר ממש שציפו, בעוד שבארה"ב רק 50 אחוז העידו על כך.

פורום ראשי החברות מאגד בעלים, יו"רים ומנכ"לים מהחברות המובילות במשק הישראלי. קריטריון הכניסה הינו לחברות בעלות מחזור של מעל 150 שקל, או חברות ציבוריות, או חברות בצמיחה מהירה. הפורום מקיים מפגשים אחת לחודש וקשר מקצועי בין חבריו. כחלק מהמענה המקצועי, קיים הפורום סקר זה, לו השיבו 31 בעלים, יו"רים ומנכ"לים, כדי לסייע לדייק את סדר הפעולות היומיומי של ראשי המשק בישראל.