ד"ר גיל בפמן, הכלכלן הראשי של בנק לאומי, ודודי רזניק, אסטרטג הריביות של לאומי שוקי הון, טוענים בסקירתם השבועית כי כלכלת ישראל בולטת לחיוב בהשוואה בינלאומית. "הצמיחה המהירה ברבעון השני של השנה, הביאה לכך שרמתו הנוכחית של התוצר הישראלי גבוהה בכ-3.2% לעומת הרמה שלפני המשבר  (רבעון רביעי ב-2019)", כותבים השניים. 

כלכלני לאומי מציינים כי נתון התוצר הלאומי הישראלי בולט לחיוב בהשוואה לכל מדינות ה-OECD, להוציא את צ'ילה. השפעת משבר הקורונה על מדינות ה-OECD הסתכמה בממוצע ברבעון השני של 2021 בהתכווצות של כ-0.7% בתוצר. מדינות אירופה הגדולות ובהן ספרד, איטליה, גרמניה וצרפת, בלטו לשלילה עם שיעורי התכווצות גבוהים יחסית, שמשתקפים בהתכווצות של כ-3% בתוצר של גוש האירו. גם התוצר של בריטניה, קנדה ויפן, טרם חזר לרמתו ערב המשבר. לעומת זאת, בארה"ב, אוסטרליה ודרום קוריאה, התוצר -  בדומה לישראל, אם כי לא באותה עוצמה -  גבוה מרמתו לפני פרוץ משבר הקורונה. 

בדומה לאלכס זבז'ינסקי, בכלכלן הראשי של בית ההשקעות מיטב דש, גם בפמן ורזניק מסבירים את עוצמת הכלכלה המקומית בהמשך הצמיחה במגזר ההיי-טק, שמושך השקעות של זרים בישראל. תנועות ההון הנכנסות אל המשק הישראלי תומכות גם בעוצמתו של המטבע המקומי, השקל. 

עם זאת, כלכלני לאומי מייחסים חשיבות גבוהה גם למנת החיסון השלישית, שבנתינתה לאזרחים ישראל היא כרגע מובילה עולמית. "התפתחות זו מאפשרת למשק לפעול במתכונת רחבה יחסית, על אף היקפי התחלואה הגבוהים, מה שממתן את הפגיעה הכלכלית", טוענים בכמן ורזניק. 

מעבר למשקל פעילות ענפי ההיי-טק, הם מציינים  גם את המשקל הקטן יחסית בתוצר הכלכלה הישראלית של יצוא שירותי תיירות, כ-1.5% בלבד לפני המשבר; ואת קצב גידול האוכלוסייה המהיר בישראל, שעומד על 2% בהשוואה לכ-0.5% בלבד במדינות ה-OECD. בפמן ורזניק מעריכים, כי התוצר הישראלי ימשיך לצמוח בקצב מהיר יותר מממוצע ה-OECD בשנת 2021 כולה.  

ציפיות האינפלציה בשיא – האם זו מגמה?

בהתייחסות לתמונה באג"חים הממשלתיים, מציינים כלכלני לאומי כי ציפיות האינפלציה בישראל עלו לשיא של קרוב לעשור.  עם זאת, הם מציינים כי "העלייה החדה יחסית בציפיות האינפלציה השבוע הייתה חריגה ביחס למסחר בארה"ב ובאירופה שם נרשמה מגמה של יציבות בציפיות האינפלציה... אנו סבורים מזה תקופה כי העלייה בסביבת האינפלציה בישראל השנה תהיה בבחינת אירוע חולף, כאשר כבר בשנת 2022 אנו צופים לירידה במהלך השנה חזרה לכיוון הגבול התחתון של יעד יציבות המחירים".  

"התמתנות טבעית בצריכה"

בהסתכלות מאקרו כלכלית, בכמן ורזניק מציינים את המשך ההאטה השבוע בקצב ההתרחבות של היקף הרכישות בכרטיסי אשראי. כל זאת, בהשוואה לצמיחה המהירה ברבעון השני של 2021. לדבריהם, "היקף הרכישות בכרטיסי אשראי על-ידי אנשים פרטיים בחודש יולי נותר ברמה דומה לזו של החודש הקודם, התפתחות שהייתה רוחבית בכל רכיבי הרכישות… תמונה דומה עולה גם מבחינה של נתוני הפדיון של רשתות השיווק. קצב הגידול המצטבר של הרכישות בחודשים מאי-יולי עמד על כ-1.3% בלבד, לעומת קצב גידול מצטבר של כ-18.2% בחודשים פברואר-אפריל, עם הפתיחה המחודשת של המשק לפעילות לאחר הסגר השלישי המהודק". 

עם זאת, כלכלני לאומי מדגישים כי "ההתמתנות הנוכחית בקצב ההתרחבות אינה מעידה בהכרח על חולשה בביקושים לצריכה, אלא ייתכן שמדובר בהתכנסות טבעית חזרה לתוואי המגמה, לאחר הצמיחה המואצת שהייתה בשליש הראשון של השנה". בכמן ורזניק מעריכים היקף נמוך של יציאות ישראלים לחו"ל בחודשים הקרובים, עשוי לתמוך בהמשך צריכה חזקה  בבתי עסק ישראלים מקומיים.