מיליונר בן 84, אשר נפטר לפני כמה חודשים, החליט להוריש את כל הונו למטפלת הסיעודית ובעלה, שטיפלו בו במסירות. בצוואה החליט להוריש לבנו היחיד המתגורר בחו"ל עשרה שקלים בלבד.

הבן, ששמע על הירושה שהוריש לו אביו, התנגד לצוואה בטענה שלא הגיוני שאביו הוריש את כל הונו למטפלת הסיעודית. לדבריו, המטפלת ובעלה בודדו את אביו מהעולם, לחצו את אביו לאור מצבו הבריאותי, והשפיעו עליו בצורה לא הוגנת לחתום על צוואה שתוריש להם את כל הונו ונכסיו.

הבן הגיש צו מניעה לבית משפט וביקש לבטל את הצוואה, ולקבוע שהוא היורש היחיד של נכסי אביו.
מנגד, טענו המטפלת ובעלה, כי הבן בכלל לא נכח בחיי אביו ושהה כל השנים בחו"ל מבלי שהגיע לארץ לבקר אותו. לטענתם, הם אלה שטיפלו באביו במסירות אין קץ ודאגו לכל מחסורו, וכי הבן לא ביקר את אביו כ-12 שנה.

"הוא לא ביקר את אביו בעת שהיה מאושפז בבית חולים, ולא הגיע להלוויה שלו", טענו המטפלת ובעלה. לדבריהם, האב חתם על הצוואה באופן צלול בנוכחות עו"ד, והם לא כפו עליו לעשות זאת.

השופטת איריס ארבל-אסל ציינה בפסק הדין, כי אמנם התגלו קשיים מסוימים בנוגע לאופן יישום הצוואה, אבל אין בכך כדי לקבל את גרסת הבן. לבסוף קבעה, כי המטפלת ובעלה יירשו את הונו של הקשיש ובנו ישלם להם הוצאות משפט של 30 אלף שקלים.