D&B DUNS 100 · הממשלה חייבת להתערב אחרת עסקים רבים בענף הנדל"ן יקרסו

 

***
כתבה שיווקית בחסות קבוצת מזרחי ובניו. הכתבה נערכה על ידי מערכת Duns 100