D&B DUNS 100 · שני צדדים למשבר: על המתח שבין המחלקה המשפטית לתקשורתית במשבר ארגוני

 
***

כתבה שיווקית בחסות משרד עורכי הדין קטן, בר-טל, טלמור. הכתבה נערכה על ידי מערכת Duns 100