תהליך תכנון וניהול פיננסי (Financial Planning) נועד לאפשר לכל אחת ואחד לאמץ התנהלות פיננסית נבונה ואחראית במטרה ליצור עתיד כלכלי מבטיח. 

שאלה שמנקרת כנראה בראשו של כל אחד ואחת מאיתנו היא איך ניתן להגדיל את מקורות ההכנסה ולהבטיח רווחה כלכלית לשנים ארוכות קדימה. עבור רבים, ישנה נטייה לחשוב שהדרך היחידה שמובילה לשם היא באמצעות חתירה להגדלת גובה השכר. אמנם זו אכן דרך יעילה וחשובה כשלעצמה אך בהחלט לא היחידה, וברבים מהמקרים הכנסה גבוהה לבדה לא תספיק להשגת המטרה.

למעשה, המפתח בהתקדמות פיננסית ויצירת רווחה כלכלית טמון באופן ניהול הכספים והנכסים של התא המשפחתי. אלא שהבעיה צצה, כמו תמיד, במפגש עם המציאות. ברוב המוחלט של המקרים גם אם המודעות לחשיבות הניהול הפיננסי קיימת, עדיין אין ברשותנו את הכישורים, הידע והכלים שנדרשים על-מנת לתרגם זאת לכדי צעדים כלכליים פרקטיים שיבטיחו שאנו מקבלים את ההחלטות הפיננסיות הנבונות ביותר.

נוכח פערים אלו, ולאור העובדה כי העולם הפיננסי משתנה באופן תדיר, נוצר מצב שמשק בית אמנם נושא באחריות לניהול הכלכלי אך מתקשה בהשגת המטרה, ובמהלך השנים נאלץ להותיר בצידי הדרך הרבה מאוד כסף, כזה שהיה יכול לעמוד לרשותו אילו רק היה עושה את הבחירות הנכונות.

מתוך הבנה זו נולד תהליך התכנון הפיננסי(Financial Planning) , המעביר את המושכות לידיו של מתכנן פיננסי מיומן, הבקיא בכל העולם הכלכלי-ביטוחי-פנסיוני, ונוטל את האחריות לתפור ולנהל תכנית פיננסית מקיפה שתואמת את הצרכים הכלכליים, הקבועים והמשתנים, של התא המשפחתי.

עם צאתו לדרך של התהליך, מבצע המתכנן מיפוי ואיתור של כלל הכספים הרשומים על שם הלקוח ובני משפחתו באפיקי השקעה וחיסכון, רגילים ופנסיונים, לרבות הכספים ה"רדומים". בצד זאת, נבחן היקף ההתחייבויות והתיק הביטוחי. נתונים אלו מאפשרים שרטוט מפת הנכסים וההתחייבויות הפיננסיות של התא המשפחתי, לצד הגדרת יעדים ומטרות על פני ציר זמן.

החשיבות התכנון הפיננסי נעוצה כבר בשלבים המוקדמים של החיים

כך לדוגמה, בנוגע להרכבת תמהיל השקעות וניהול סיכונים, מבצע המתכנן התאמה של אופציות ההשקעה לפרופיל הלקוח תוך בחינת כלל האספקטים לרבות רמת הסיכון, פיזור, נזילות הכספים, ניצול הטבות מס, בחינת ביצועי הגוף המנהל, הוזלת סל העלויות ויתר הפרמטרים שמבטיחים ניהול אחראי, יעיל ומקצועי בהתאם לפונקציית המטרה שהגדיר הלקוח. בהמשך, המתכנן בוחן באופן רציף את הסיכונים ופועל במידת הצורך לשינוי מסלולי ההשקעה והחיסכון בהתאם לתנאי השוק המשתנים כמו גם בהלימה לצרכים ודרישות הלקוח.  

מלבד זאת, המתכנן פועל לחיתוך עלויות הניהול (הוזלת עמלות קניה ומכירה, שמירת ני"ע וכו') הנוגסות בפוטנציאל תשואת התיק לצד ניצול מיטבי וחכם של הטבות המיסוי השונות, המתורגמות לחיסכון כלכלי עצום בשורה התחתונה. כמו-כן, וכחלק מהניהול השוטף, מתבצעת בקרה באשר לביצועים שהניבו ההשקעות אל מול היעדים שהוגדרו, לצד בחינה תקופתית של מבנה התיק ביחס לסטטוס הלקוח ותנאי השוק העדכניים.

למעשה, חשיבות התכנון הפיננסי נעוצה כבר בשלבים המוקדמים של החיים, המאפשרים לכל אחד ואחת לקצור את הפירות ולבסס את מעמדם הכלכלי מוקדם ככל הניתן. עניין זה מקבל משנה תוקף כאשר אנו עדים להתארכות תוחלת החיים, המחזקת את חשיבות קבלת ההחלטות הכלכליות ויצירת אמצעים פיננסיים שישמרו רמת חיים נאותה בכל פרק זמן.

כמו-כן, בייחוד בתקופה של התערערות כלכלית ותכיפות המשברים והאירועים הכלכליים, תכנון פיננסי נועד גם לנטרל טעויות פיננסיות שלצידן נזק כלכלי ולהפחית את סף משקל האירועים המורכבים והבלתי צפויים הפוקדים אותנו מעת לעת במציאות השברירית של חיינו – גם ביום שאחרי היציאה לפנסיה.

איך ייראו החיים שלכם ביום שאחרי הפרישה?

חלק מהותי מתהליך פיננסי מוקדש לניהול ותכנון החסכונות והמקורות הפנסיוניים, אלו שיעצבו את רמת החיים והחוסן הפיננסי ביום שאחרי היציאה לפנסיה. נתונים עדכניים שפרסם לאחרונה בנק ישראל על הרכב הנכסים הפיננסיים של הציבור חושפים שני צדדים, ליתר דיוק בשורה אחת חיובית ואחת שלילית בקשר לחיסכון הפנסיוני.

הבשורה הטובה היא שכמעט חצי מכספי הציבור נמצאים היום במוצרים פנסיוניים, שכוללים קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קרנות השתלמות וקופות גמל ונועדו לשרת את החוסכים ביום שאחרי הפרישה לפנסיה. במספרים, מדובר על סכום מצרפי של כמעט 2.4 טריליון שקל. אלא שיש כאמור גם בשורה פחות חיובית - עבור רבים מהחוסכים, הכסף שייצבר בחיסכון עדיין לא יספיק כדי לשמור על רמת החיים אליה הורגלו.

למעשה, חשוב להבין, נקודת הפרישה מגלמת מעבר חד מתקופה ארוכה של יצירה וחיסכון כספי, לצריכה מלאה של הכסף, וכדי להבטיח מיצוי של כספי החיסכון לצד ניצול מיטבי של הטבות המס, נדרש להיערך לרגע הפרישה עוד הרבה שנים קודם, מתוך הבנה כי להחלטות הכלכליות המתקבלות לאורך כל תקופת החיסכון, ישנה השפעה מכרעת על איכות החיים בגיל השלישי.

את התכנון רצוי להתחיל בשלבים מוקדמים ככל הניתן, מתוך הבנה שכל תזוזה קטנה בחסכונות הפנסיוניים, שקולה להרבה מאוד כסף שיכול לעמוד לרשותכם בגיל הפנסיה. לשם כך, נדרשת בנייה של תכנית פרישה מקצועית ומותאמת אישית, העוטפת את כל אפיקי החיסכון וההשקעה, תוך התחשבות במכלול ההיבטים המיסויים, והיכולת לנצלם בתבונה. עם זאת, מדובר במשימה מורכבת, הכרוכה בהיכרות מעמיקה עם עומס המידע והבירוקרטיה מבחינת הקלות ותקנות המס, שלל הביטוחים והפוליסות, קיבוע זכויות, מעמד כספי החסכונות הפנסיוניים ועוד. בהמשך, לקראת מועד הפרישה – הצומת בו מתקבלות ההחלטות הכלכליות הקריטיות ביותר – המתכנן נדרש לפעול ביצירתיות למיצוי מלוא הזכויות והטבות המס עבור הפורש, המתורגמות לחיסכון כלכלי משמעותי.

כך לדוגמה, ביחס לכספי פיצויים הנזקפים לזכות הפורש, על המתכנן לפעול שיקול דעת כדי למנוע מצב שמשיכת הכספים תגרור עימה הפחתה של גובה הפטור ממס על הקצבה המזכה, שכן קיימת בין תלות השניים. המשמעות היא שניצול הפטור ממס בעת משיכת כספי הפיצויים עשוי לבוא על חשבון הפטור ממס בגין קצבה מזכה, כך שלעיתים התועלת במשיכת כספי הפיצויים עשויה להביא לתוצאה הפוכה – הטלת מס על הקצבה המשולמת.

כמו-כן, סביב נקודת הפרישה מתכנסים גם מספר הליכים בירוקרטיים, במידה רבה קריטיים מבחינת שקלול שיעור והטבות המס שיעמדו לזכות הפורש עם קבלת קצבת הפנסיה. תהליכים אלו מרובי אפשרויות, ולכן סיוע של מתכנן פיננסי נועד לסכל טעויות, העלולות להביא עימן נזק כלכלי משמעותי וארוך טווח, לעיתים ללא ידיעתו כלל של הפורש. כמו-כן, גם לאחר היציאה לפנסיה יש מקום להמשך התכנון והליווי הצמוד, כאשר המתכנן מספק מענה אפקטיבי לניהול כספי הפורש שלא נוצלו לצורך קבלת הקצבה, לצד גיבוש מתווה להעברה אפקטיבית ונכונה של הנכסים הכלכליים לדורות הבאים.

בשורה התחתונה, דווקא בתקופות של אי-ודאות והתערערות כלכלית נוצרות ההזדמנויות לאמץ את השינוי המתבקש בכל הנוגע לתהליך של תכנון וניהול פיננסי בסיוע של מתכנן מקצועי, במטרה ליצור תשתית כלכלית בריאה, יציבה ומבטיחה לשנים ארוכות קדימה. 

 

מאת עידן אזולאי – סמנכ"ל מקצועי בקבוצת נטו תכנון פיננסי