האם אנחנו צריכים לשאת את החובות של בן הזוג? במיוחד בתקופה שבה עסקים נקלעים לקשיים, השאלה הזו עולה לסדר היום. החובות הכבדים מעיבים על מערכות היחסים, ופעמים רבות בן או בת הזוג שלא ידע על החוב מוצא את עצמו נדרש לשלם סכומי עתק. פעמים רבות, בני הזוג נדרשים גם לייעוץ משפטי בעניין. התשובה לשאלה אינה חד משמעיות, ואולם קיימים כללים שאין לסטות מהם ובכפוף לנסיבות מסוימות לא נחויב בחובות אשר יצרו בני/בנות הזוג שלנו.

המבחנים הם:

א. האם החוב נוצר בזמן היותנו בני זוג?
אם התשובה לשאלה זו חיובית אזי יש לעבור למבחן הבא.
ב. האם החוב נוצר במסגרת עסק של בן/בת הזוג אשר לי לא הייתה שליטה ו/או ידיעה עליו? אם התשובה לכך היא חיובית אזי יש לעבור למבחן הבא.
ג. האם סביר כי בנסיבות חיינו לא הייתה לי יכולת לדעת על היווצרות החוב? אם
התשובה חיובית, אזי לא אחוייב בחובות בן הזוג שלי.

מבחן הסבירות הוא המבחן הקשה ביותר וכדי להתגבר עליו יש להוכיח שבעת שבן זוגי ניהל עסק אני עבדתי במקום אחר ובכפוף לכך עסקו נוהל בחשבון בנק נפרד. כמו כן נבחנת התנהגותו של בן הזוג החייב ונבדקת השאלה האם הייתה לו /לה התנהלות כזו שלא אפשרה לבת/בן זוגו/ה לדעת את פעילותו העסקית של בן הזוג החייב.

ברור הדבר כי במידה ויש הסכם ממון בין הצדדים המחריג פעילויות עסקיות,  הרי שהמבחנים דלעיל אינם נדרשים, ואולם גם בהיעדר הסכם ממון ובקיום שיתוף מלא בין בני הזוג הרי שבמענה חיובי למבחנים הנ”ל ניתן להתגבר על נושים של בן הזוג החייב.

עינבר לב (צילום: איילון משה)
עינבר לב | צילום: איילון משה

במועד גירושי הצדדים ובבחינת הרכוש של הצדדים שצברו יחד (כשאין הסכם ממון או לחילופין כשלא מוכחת הפרדה רכושית) אזי יש לאזן הן את החובות והן את הזכויות שיצרו בני הזוג במהלך חייהם המשותפים. אולם כפי שכתבתי לעיל לא יחויב בן זוג בחובות בן הזוג האחר בהתקיים תשובות חיוביות למבחנים הנ”ל

הנה כי מבחנים אלו יפים הן לבחינת מצגת החובות מול הנושים והן לבחינת חלוקת הרכוש בין בני הזוג עצמם עת הם מצויים בהליך גירושין.

להלן 4 עצות בסיסיות בכדי להימנע מלשאת בחובות בן/בת הזוג שלי:

1. לערוך הסכם ממון, המחריג את העסק מאיזון המשאבים- במקום שטרם נקלע העסק לחובות.

2. לא לערבב חשבונות בנק של העסק עם חשבון בנק המשמש לצורכי משק הבית המשותף (עצה זו אף משמשת אותך לניהול תקין של העסק שלך)

3. אל תחתום/מי כערב/ה על הלוואות המשמשות לתפעול העסק.

4. אל תעסיק את בן/בת הזוג שלך כעובד/ת בעסק שלך בתפקידי מפתח אשר

דורשים הימנו לדעת היקף ההתחייבויות העסקיות של העסק שלך.

מאת: עו"ד עינבר לב, בעלת משרד עו"ד דין עינבר לב ושות'