הקולקטיב בהופעה - סיקור וביקורת, הקולקטיב באלבום הקודם, תעודת זהות עם רועי ריק והמדלי בנד