>> מאיה בלזיצמן בשירי "רוקסן" - סיקור וביקורת המופע